Job Demands Resources Model
Survey by Info Syneratio, Netherlands
Tuesday 28 February
Form
12345
Besluit u zelf hoe u uw werk uitvoert?
Beslist u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Bepaalt u zelf op welk moment u een taak uitvoert?
Heeft u de vrijheid om problemen op het werk zelf op te lossen?
1 = nooit 5 = altijd
12345
Mijn collega’s hebben aandacht voor mijn gevoelens en problemen.
Mijn collega’s laten merken waardering te hebben voor de manier waarop ik mijn werk doe.
Als het nodig is, helpen mijn collega’s me met een bepaalde taak.
Als het nodig is, geven mijn collega’s me advies over hoe ik iets moet aanpakken.
Mijn leidinggevende heeft aandacht voor mijn gevoelens en problemen.
Mijn leidinggevende laat merken waardering te hebben voor de manier waarop ik mijn werk doe.
Als het nodig is, helpt mijn leidinggevende me met een bepaalde taak.
Als het nodig is, geeft mijn leidinggevende me advies over hoe ik iets moet aanpakken.
1 = Nooit 1 = Altijd
12345
Moet u heel snel werken?
Moet u erg veel werk doen?
Werkt u hard om dingen af te krijgen?
Moet u onder hoge tijdsdruk werken?
Heeft u voldoende tijd om uw werk af te krijgen?
12345
Er zijn vaak emotionele conflicten in ons team.
Er is sprake van nogal wat strijdpunten binnen ons team.
Er heerst veel spanning onderling op het persoonlijke vlak.
1 = Nooit 5 = Altijd
Information

NOTE: Survey template

Hieronder volgen 20 stellingen over zelfstandigheid, steun van uw collega’s en leidinggevende, werkomstandigheden en verhoudingen op uw werk. Zou u bij elke stelling willen aangeven in hoeverre de stelling op u van toepassing is?

1
Jorin Aardoom