Effect van de grafische weergave van financiële informatie op investeringsbeslissingen van consumenten.
Survey by Abbey Luttik, Netherlands
Wednesday 23 September
Form
 
1 2 3 4 5
Information

Beste deelnemer,

Bedankt dat je wilt deelnemen aan deze enquête. Met de resultaten van deze enquête zal onderzoek worden uitgevoerd naar het effect van de grafische weergave van financiële informatie op investeringsbeslissingen van consumenten.

Neem de tijd voor het beantwoorden van de vragen en vul de vragen zo volledig mogelijk en eerlijk in. Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden, alleen je persoonlijke mening telt. De resultaten zullen anoniem behandeld worden.

De enquête zal ongeveer 10-20 minuten duren.

Door deel te nemen aan deze enquête heb je de mogelijkheid om €10 te verdienen. Meer informatie daarover krijg je later.

Bedankt voor je medewerking!

1
Fabien Bremmer
2
Jorin Aardoom

Contributors

Jorin Aardoom