Communicatie in een organisatie tijdens crisissituatie
Survey by Yoram den Haan, Netherlands
Saturday 5 September
Information

Beste deelnemer,

Bedankt dat u mee wil werken aan dit onderzoek. Deze enquête wordt uitgevoerd in het kader van mijn master thesis voor de opleiding Corporate Communication aan de Universiteit Twente. Het onderzoek richt zich op de communicatie van een organisatie gedurende een crisis situatie.

Het onderzoek zal ongeveer 5 -10 minuten in beslag nemen. Alle resultaten van deze vragenlijst worden anoniem verwerkt en zullen niet aan derden worden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om tussentijds uw deelname af te breken.

Hierbij wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek!