Exact Science

Theoretical and Algorithmic Complexity Thresholds in Computer Games

Project posted in research topic: 
Exact Science
Tags: 
Exacte Wetenschappen
Invite only
Public
Participants 1

Spelen zijn een zeer kenmerkend en uitdagend verschijnsel waaraan veel onderzoekers zich graag overgeven. Om met Goethe te spreken, \spelen zijn een toetssteen van het menselijk intellect\. Maar tegelijkertijd vormen spelen een rijke bron van inspiratie voor het bouwen van theoretische modellen in de logica, computerwetenschappen, economie, en een toenemend aantal andere disciplines. In het TACTICS project wordt een brug geslagen tussen hoe machines zich \gedragen\ in spelen en theoretische modellen. Het project behelst het bij elkaar brengen van de gebieden der mathematische logica en de kunstmatige intelligentie om te begrijpen hoe computers redeneren in gerelateerde taken van toenemende complexiteit. In het bijzonder wordt gekeken of essentiële veranderingen in complexiteit, zoals die bepaald worden met mathematische of computationele modellen van spelen, overeenkomen met veranderingen in strategie en representatie wanneer machines deze spelen spelen. Het project probeert deze vraagstelling langs twee lijnen te beantwoorden: (1) het ontwerpen van mathematische modellen voor informatie en strategieën in spelen, en (2) het ontwerpen en testen van computationele simulaties voor de betreffende spelen. We hebben daartoe een reeks van concrete spelen gekozen als 'test-terrein', geïnspireerd door bestaande spelen als schaken en kaartspelen, maar deels ook nieuw ontworpen, zoals varianten van het 'L-spel', en 'sabotage-spelen'.

Kenmerken
Projectnummer
612.000.525
Hoofdaanvrager
Prof. dr. J.F.A.K. van Benthem
Verbonden aan
Universiteit van Amsterdam, Institute for Logic, Language & Computation (ILLC)
Uitvoerders
Dr. L.M. Kurzen, Dr. M.P.D. Schadd
Looptijd
01/01/2007 tot 01/02/2012

Get connected