HAS University of Applied Sciences

Overview

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo. Het is een middelgrote hogeschool waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling.

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen verzorgt zakelijke dienstverlening in de vorm van onderzoek, consultancy, opleiding en training in de Agri- en Foodbusiness en Milieusector. Daarnaast voert HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen projecten uit op het terrein van: product- en procesontwikkeling; kwaliteit en logistiek; marketing; dierlijke en plantaardige productie; milieu; stad- en streekontwikkeling; management en organisatie.

HAS Hogeschool heeft 3000 voltijdstudenten die studeren aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige bacheloropleidingen. Via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen volgen daarnaast 300 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen.

Wij geloven dat we door het continu prikkelen en ontwikkelen van talenten iets wezenlijks bijdragen aan een sterke agrofoodsector en leefomgeving.

Missie
HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving, dat
- Voorziet in de behoefte van studenten vanuit specialistische en brede opleidingen
- Voorziet in de behoefte van het beroepenveld door voldoende hoogwaardig opgeleide HBO-professionals
- Voorziet in de behoefte aan toepassingsgericht onderzoek en advies voor het bedrijfsleven
- Voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte trainingen en cursussen voor (werkenden in) het bedrijfsleven

Visie
We bouwen op ons fundament:
- Een ondernemende top-hogeschool breed in agro, food en leefomgeving, een zelfstandige hogeschool, actief verbonden met het bedrijfsleven in haar omgeving
- Ons onderwijsconcept gaat over ondernemend leren in een sterke wisselwerking met de beroepspraktijk. Een wisselwerking die we professioneel vormgeven via de activiteiten van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen: real life experience voor onze studenten en docenten, maar ook een stevige support voor de beroepspraktijk in innovatie, ontwikkeling en leven-lang-leren

De (organisatie van de) HAS staat stevig dankzij:
- gemotiveerde teams, ondernemende professionals, met veel eigen ruimte en een sterke eigen verantwoordelijkheid
- integriteit: kwaliteit van het onderwijs en respect voor studenten, staan hoog in het vaandel en staan daarmee niet ter discussie
- een platte en fitte organisatie: iedereen is gericht op het realiseren van de doelstelling van de HAS

Financieel hebben we een gezonde en solide basis: dat geeft ons ruimte om te ondernemen en onze eigen ontwikkeling te initiëren.

Onderwijsboulevard 221
5223 DE 's-Hertogenbosch
Netherlands

https://has.nl/nl

Employees
Claire Wimmers
Claire Wimmers
You are not authorized to access this content.

Jobs

Het is mogelijk dat HAS Hogeschool (nog) geen vacature op jouw gebied heeft. Wij nemen op dit moment alleen open sollicitaties in behandeling voor de functie van docent. Wanneer je hiervoor in... Read more